Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά – Ενεργειακές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σας.
Άμεσα, Αξιόπιστα και Οικονομικά.

 

Είμαστε σε θέση να εκδίδουμε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, να προτείνουμε διάφορες λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου, καθώς και να εξετάζουμε τη δυνατότητα ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως είναι το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

 

Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):

• Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου).

• Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση).
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

• Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.

• Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση).

• Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει).

• Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).

• Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

• Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

Επίσης θα χρειαστεί να καταγραφούν και τα παρακάτω στοιχεία:

• Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
• Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
• Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
• Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
• Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
• Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
• Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
• Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
• Στοιχεία Ιδιοκτητών
• Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.
• Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
• Δ.Ο.Υ.
• Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

 

Εκπονούμε Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) και ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.