Θερμογραφικός έλεγχος

Θερμογραφικός έλεγχος

Αναλαμβάνουμε πλήρη θερμογραφικό έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων με χρήση θερμογραφικού εξοπλισμού της κορυφαίας εταιρίας στον κλάδο FLIR.

Η θερμογραφική απεικόνιση σε συνδυασμό με την γνώση της επιστήμης της μεταφοράς θερμότητας καθώς και της γνώσης της «ανατομίας» και της «παθολογίας» του κτιρίου ή του Η/Μ εξοπλισμού τον οποίο εξετάζουμε, είναι προαπαιτούμενα για το σωστό έλεγχο και την σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μην εμπιστεύεστε κάποιον που απλά κρατάει μια θερμοκάμερα στο χέρι. Εμπιστευτείτε αυτούς που γνωρίζουν!
Επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Τι είναι Θερμογραφία;

 

Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν (‐273ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

Η ποσότητα της θερμότητας που εκπέμπει ένα σώμα είναι άμεσα συγκρίσιμη με τη θερμοκρασία του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει με γυμνό μάτι αυτή την ακτινοβολία, αλλά με τη χρήση υπέρυθρων καμερών και της θερμογραφίας μπορεί να δει τη θερμότητα, να παρατηρήσει ανωμαλίες, που με τη σειρά τους θα τον οδηγήσουν να αναγνωρίσει προβλήματα.

Για να γίνει άμεσα αντιληπτή η έννοια της θερμογραφίας, μπορεί κανείς να σκεφτεί το έξης:

Η Φωτογραφία περιγράφεται ως η «απεικόνιση του φωτός»

Η Θερμογραφία περιγράφεται ως η «απεικόνιση της θερμότητας»

 

Γενικά, ο όρος θερμογραφία αναφέρεται στο σύνολο των τεχνικών καταγραφής της επιφανειακής θερμοκρασίας ενός αντικειμένου, ανεξάρτητα από το φυσικό φαινόμενο στο οποίο βασίζονται.

Ειδικότερα, ο όρος υπέρυθρη θερμογραφία (Infrared Thermography) αφορά:

Στην ανίχνευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο και η οποία είναι ανάλογη της θερμοκρασίας του.

Στην «αποτύπωση» της υπέρυθρης θερμογραφίας σε θερμική εικόνα (μέσω συστημάτων υπέρυθρης απεικόνισης).

 

Εφαρμογές της Θερμογραφίας

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η διαδικασία της θερμογραφίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τον έλεγχο για διαρροές σωλήνων, υγρασία, θερμογέφυρες, ελαττωματικά κουφώματα και απώλειες θερμότητας. Η τιμή περιλαμβάνει την θερμογραφία οικίας ή κτηρίου για επαγγελματικούς ή μη χώρους.

 

Παραδείγματα Εφαρμογών