Η/Μ Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Πριν την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου προηγείται η εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης,η οποία θα εξασφαλίζει ότι το έργο θα έχει προδιαγραφές σύμφωνες με τους κανονισμούς ασφαλείας,την αντίστοιχη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές ποιοτικές προδιαγραφές.

Παρέχουμε Υπηρεσίες

 

  • Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας και εφαρμογής

Κατά την εκπόνηση των μελετών γίνονται όλες οι απαραίτητες προβλέψεις, σε συνεργασία πάντα με τον αρχιτέκτονα και τον στατικό του έργου, ώστε να ενσωματωθούν ομαλά οι Η/Μ εγκαταστάσεις στο κτήριο, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.

  • Επίβλεψης Κατασκευής

Μετά την εκπόνηση των Η/Μ μελετών εφαρμογής ακολουθεί η υλοποίηση των εγκαταστάσεων. Κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου γίνονται οι απαραίτητες επισκέψεις στο εργοτάξιο, με σκοπό την αυστηρή τήρηση των απαιτήσεων των μελετών εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η ορθή κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και πραγματοποιείται η τμηματική παραλαβή τους.

Παρέχουμε τις παραπάνω υπηρεσίες στηριζόμενοι σε μελέτες εφαρμογής, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκπονηθεί από εμάς ή όχι.

 

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε μελέτες και επιβλέψεις για τις παρακάτω κατηγορίες εγκαταστάσεων:

Ενεργειακές Μελέτες (ΚΕΝΑΚ)
Μελέτες ύδρευσης / αποχέτευσης
Συστήματα κλιματισμού (θέρμανση, ψύξη, αερισμός)
Η/Μ συστήματα κεντρικών ψυχροστασίων και λεβητοστασίων
Μελέτες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας
Μελέτες Αντλητικών Συστημάτων
Μελέτες συστήμάτων διαχείρισης ενέργειας κτιρίων (BMS)
Μελέτες Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Μελέτη Ασθενών Ρευμάτων
Μελέτες Φωτισμού
Μελέτες Υποσταθμών Μέσης τάσης
Μελέτες εγκατάστασης Εφεδρικών συστημάτων (ΕΗΖ)
Μελέτες Έξυπνων Κτιρίων
Μελέτες συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Γεωθερμία, Ηλιοθερμία, Φωτοβολταϊκών, Ανεμογεννητριών)
Μελέτες συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ από ανάκτηση θερμότητας κ.α.
Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας
Μελέτες Φυσικού Αερίου – Υγραερίου
Μελέτες Βιομηχανικής Ψύξης και ψυκτικών Θαλάμων
Μελέτες Εγκαταστάσεων Ατμού
Μελέτες Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Συστημάτων