Σχέδιο Ηλεκτρολόγου

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου

Αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης καθώς τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση της ΥΔΕ (Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη).

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Αυτό είναι η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου ή αλλιώς Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή σχέδιο ηλεκτρολόγου ή πιστοποιητικό ΔΕΗ ή σχέδιο ΔΕΗ ή όπως αλλιώς το έχετε ακούσει.

Ουσιαστικά περιλαμβάνει το έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη της εγκατάστασης, την αποτύπωση της εγκατάστασης σε τεχνικό σχέδιο καθώς και την συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων.

Σημαντική σημείωση για την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη:

Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ρελέ διαρροής στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Αν δεν έχετε ρελέ διαρροής είμαστε υποχρεωμένοι για την τοποθέτησή του αλλιώς δεν μπορείτε να προχωρήσετε με την διαδικασία για τη νέα ΥΔΕ. Επιπρόσθετα σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ. Αφού γίνουν αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε με τη νέα ΥΔΕ.

Το πιστοποιητικό απαιτείται κάθε:

• 14 χρόνια για κατοικίες

• 7 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά)

• 2 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά

• 1 χρόνο για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking)