Μετρήσεις Η/Μ Ακτινοβολίας

Μετρήσεις Η/Μ Ακτινοβολίας

Η προσωπική μας ευαισθητοποίηση για τις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία του ανθρώπου, μας οδήγησε στην απόφαση να διενεργούμε μετρήσεις των επιπέδων της Η/Μ ακτινοβολίας σε κατοικίες και χώρους εργασίας, κάνοντας χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων της κορυφαίας εταιρίας FLIR-EXTECH.

Το 2011, η Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του Καρκίνου (IARC) χαρακτήρισε την ακτινοβολία του κινητού σαν δυνητικά καρκινογόνα (Group 2B – possibly carcinogenic). Αυτό σημαίνει ότι «δυνατόν να υπάρχει κάποιος κίνδυνος» αλλά απαιτούνται επιπλέον στοιχεία…

Από την δεκαετία του 1990, που άρχισαν τα κινητά να μπαίνουν στη ζωή μας, μέχρι  και σήμερα με τα δίκτυα WIFI και το πλήθος κεραιών, οι οποίες ρυθμίζονται σε μεγάλη ένταση ώστε να μπορεί το δίκτυο να εξυπηρετεί πλήθος χρηστών, οι πηγές υψίσυχνης ακτινοβολίας στο περιβάλλον που ζούμε αυξάνονται συνεχώς.
Ο χώρος που ζούμε και εργαζόμαστε αποτελεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κυμαινόμενης  έντασης επί 24ώρου βάσης.

Τα όρια έκθεσης στη Η/Μ ακτινοβολία έχουν θεσπιστεί από Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς ενώ κάθε χώρα έχει υιοθετήσει κάποια από αυτά με ειδική νομοθεσία. 

Τα όρια όμως έχουν θεσπιστεί κυρίως  ως απόρροια του επιστημονικού συμπεράσματος πως η μη ιονίζουσα η/μ ακτινοβολία έχει θερμική επίδραση στα ανθρώπινα κύτταρα…

Όμως μετά-αναλύσεις 164 επιστημονικών εργασιών έδειξαν ότι η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία μπορεί να μεταβάλλει το γενετικό υλικό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με πολλούς τρόπους (χρωμοσώματα – γονίδια).

Εμείς προσεγγίζουμε γενικότερα το θέμα ως εξής:

• Αυτοψία με μέτρηση των επιπέδων ακτινοβολίας σε όλους τους χώρους της κατοικίας

• Εντοπισμός του χώρου με την μέγιστη ένταση καθώς και του χώρου με την ελάχιστη ένταση πεδίου.

• Αξιολόγηση των μετρήσεων βάσει των ορίων.

• Πρόταση παρεμβάσεων θωράκισης.

Ανιχνεύσιμες ακτινοβολίες:

WLan, UMTS, WiFi, active Radar, GSM, Mobile phones, Bluetooth, Microwave ovens, DECT phones, TETRA, radio stations, TV stations, various EMC limits

 

Φωτογραφίες από καμουφλαρισμένες κεραίες: