Κώστας Χαραλάμπους

Κώστας Χαραλάμπους

Μηχανολόγος Μηχανικός & Αεροναυπηγός

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2013)

 

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2013).

Μέλος του ΤΕΕ με Α.Μ 135268.

Μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών με Α.Μ. 16093.

Εγγεγραμμένος στα μητρώα Μ.Ε.Κ με Α.Μ 40546 στις κατηγορίες: Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά υπό πίεση, Βιομηχανικά και Ενεργειακά, από το 2018.

Άδειες (Υπουργείου Ανάπτυξης):

  • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών
  • Εργοδηγού ψυκτικού
  • Εργοδηγού υδραυλικού
  • Εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης
  • Εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων
  • Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή
  • Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή