ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Νικόλαος Τσίτσικας

Μηχανολόγος Μηχανικός

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2010)

 

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2010).

MSc in Sustainable Energy and Entrepreneurship, University of Nottingham(2012).

Εξειδίκευση:

  • Ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων με χρήση λογισμικών REVIT και IES VE
  • Πιστοποίηση LEED(LEED certification)
  • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  • Σχεδιασμός HVAC συστημάτων